Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
схващане

1. (разбиране) grasping, etc. вж. схващам; comprehension, apprehension

2. (мнение, становище) understanding; opinion; belief; view; concept

мн.ч. ideas

имам такива схващания hold such views

криво СХВАЩАНЕ (недоразбиране) misconception, misapprehension

ние имаме различни схващания we are of different opinions, our opinions differ

според моето СХВАЩАНЕ in my opinion/view, as I see it

марксическото СХВАЩАНЕ на въпроса the Marxist understanding of the question

3. (вцепеняване, вдървяване) stiffening; paralysis

СХВАЩАНЕ в крака a cramp in the leg

СХВАЩАНЕ на челюстта lockjaw

СХВАЩАНЕ на врата a wry/stiff neck


Търсената дума е намерена