Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
страна

1. side

(посока) direction

(на плат, монета) face, side

геом. face

вътрешна СТРАНА inside

външна СТРАНА outside

от лявата/дясната СТРАНА на to/on the left/right of

on
the left/right hand side

от всички страни on all sides; from all directions/quarters

на всички страни in all directions

обръщам на другата СТРАНА turn over

лицева СТРАНА на къща facade

обратната СТРАНА на медала the reverse of the medal (и прен.)

2. (буза) cheek

3. (при спор, преговори) party, side

(в съдебен процес) litigant

(линия на родство) side

заинтересованите страни the parties concerned

гръцката СТРАНА the Greek side

високодоговарящите страни пол. the high contracting parties

роднина от бащина СТРАНА a relative on o.'s father's side

вземам СТРАНА take sides

заставам на/вземам СТРАНАта на take the side of, back, side with

4. (държава, земя) country, land

родна СТРАНА a native country/land, country of o.'s birth

по цялата СТРАНА all over the country

по/във всички страни в света all over the world

СТРАНАта на Съветите the land of the Soviets

СТРАНА на чудесата wonderland

5. (качество, черта) side; aspect; feature, point

добра/положителна СТРАНА a good point, merit, advantage

лоша/отрицателна СТРАНА drawback, disadvantage

слаба СТРАНА a weak point

това има и своите добри страни this has its points/advantages

6. (гледище, отношение) aspect; respect

разглеждам въпрос от всички страни consider a question/matter in all its aspects

от тази СТРАНА той е спокоен in that respect he has nothing to worry about; he is at ease on that score

от една СТРАНА on (the) one hand

от друга СТРАНА on the other hand

от всяка СТРАНА in all respects

от моя СТРАНА on my part; in my name

аз от своя СТРАНА (I) for my part

от СТРАНА на on the part of, on behalf of

нямаше възражения от негова СТРАНА there was no objection on his part

това е лошо от негова СТРАНА this is wrong of him

много мило от ваша СТРАНА (it's) very kind of you

тегля чергата на своя СТРАНА вж. черга


Търсената дума е намерена