Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
стопанство

1. economy

парично СТОПАНСТВО money/exchange economy

народно СТОПАНСТВО а national economy

планово СТОПАНСТВО a planned economy

световно СТОПАНСТВО a world economy

селско СТОПАНСТВО agriculture and livestock breeding, agriculture, farming; rural economy

горско СТОПАНСТВО forestry, (на страна) national forestry

рибно СТОПАНСТВО fish industry

ловно СТОПАНСТВО reserve

2. (земеделско) farm

едро СТОПАНСТВО a large-scale farm

колективно СТОПАНСТВО a collective farm

трудово кооперативно земеделско СТОПАНСТВО а co-operative farm

еднолично СТОПАНСТВО an individual farm


Търсената дума е намерена