Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
стокиловолтов - непозната дума без предложения за замяна

стоков

commodity (attr.), goods (attr.)

СТОКОВo стопанство commodity economy

СТОКОВa продукция commodity production, marketable produce

СТОКОВo обръщение, СТОКОВ оборот commodity circulation/turnover, circulation of goods

СТОКОВва борса commodity/goods exchange