Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
стар

1. old

(древен) ancient

(минал) past; former

(за паметник, ръкопис, култура и пр.) ancient; of an early date

(за приятелство и пр.) of long standing

пo-СТАР older, (за член от същото семейство) elder

най-СТАР oldest, (за член от същото семейство) eldest

най-СТАРият между нас the oldest/eldest among us

нaСТАРи гoдини in o.'s old age

връщам се къмСТАРите си навици fall back into o.'s old ways/habits

СТАР хляб stale bread

СТАР и новини stale news

СТАР виц разг. chestnut, sl. a corny joke

СТАР брой a back issue/number

СТАРa дата a back date

в СТАРо време in ancient times; in olden days, in the old days, in the days of old

доброто СТАРо време the good old days

човек от СТАРото време old-timer

от СТАР ата школа of the old school

2. (отживял) out of date, outdated, old-fashioned

3. (извехтял) old, worn out, left-off, (даден от друг) hand-me-down

4. (бивш) former

5. като същ.

СТАРият the old man

СТАРата the old woman

СТАРите (хора) the old folks

СТАРo и младо young and old (alike)

СТАРият завет/свят вж. завет, свят

СТАР ерген an old bachelor

СТАРa мома an old maid, spinster

СТАРa майка grandmother, granny

СТАР стил old style, Julian calendar

СТАР вълк вж. вълк

от СТАРа коза яре вж. коза

СТАР майстор an old hand, (в изкуството) an old master

СТАР боб/фасул haricot/dry beans

СТАРата песен вж. песен

на СТАРо second hand

СТАРo-xapo a wicked old man

СТАРият Иванов (бащата, не синът) Ivanov senior


Търсената дума е намерена