Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
срок

1. (даден момент) date; time limit

(на полица и пр.) term

(падеж) maturity

в СРОК in time

преди СРОКа ahead of time/schedule

краен СРОК a final date, dead-line

давностен СРОК prescription; a term of limitation

определям СРОК fix a time

до установения СРОК by the time fixed

СРОК на плащане a date/term of payment

2. (промеждутък от време) period, time, term

в най-кратък СРОК in the shortest time, with the shortest possible delay

в СРОК от два месеца within two months; in two months (time)

съкращавам СРОК овете fulfil the plan in a shorter, term

в съкратени СРОКове at accelerated rates, in shortened terms

тази полица има СРОК от 100 дни this bill runs for 100 days

при изтичането на СРОКа at the expiration of the term/period

3. (училищен) term


Търсената дума е намерена