Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
срещу

1. (против) against

сп. юр. versus

СРЕЩУ течението against the current/stream

СРЕЩУ светлината against the light

спускам сеСРЕЩУ неприятеля rush against the enemy

точноСРЕЩУ вятъра мор. in the wind's eye

заставам СРЕЩУ някого confront s.o.

2. (насреща) opposite; facing; over against; across from

(пред) in front of

дървото СРЕЩУ къщата the tree opposite the house

полицата СРЕЩУ прозореца the shelf opposite the window, the shelf across from/over against the window

той седеше СРЕЩУ прозореца he sat facing the window

един СРЕЩУ друг facing one another; vis-a-vis

лице СРЕЩУ лице face to face

3. (за сравнение) as against, compared to, contrasted with; to

получихме по 400 кг жито от декар СРЕЩУ 350 кг през миналата година we obtained 400 kgs of wheat per decare, as against 350 kgs last year

4. (за, в замяна на) for; in exchange/return for

той го получи СРЕЩУ пет лева he got it for five levs

СРЕЩУ малка такса for a small charge/fee

ето какво получихме СРЕЩУ труда си this is what we got in return for our labour

работя СРЕЩУ храна work for o.'s board

5. before, on the eve of. preceding

СРЕЩУ Коледа on Christmas eve

нощта на 8-ми СРЕЩУ 9-ти септември the night of September

получавам СРЕЩУ подпис sign for and receive


Търсената дума е намерена