Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
средство

means (sg., pl.); medium; agency, instrument; device; contrivance

(парични) funds, resources

(способи) ways and means

средства за съществуване/препитание means of existence/subsistence

средства за производство means of production

местни средства local resources

разменно СРЕДСТВО a medium of exchange

лечебно СРЕДСТВО remedy, drug

СРЕДСТВО за изпотяване мед. diaphoretic

предпазно СРЕДСТВО preservative, preventive

противозачатъчно СРЕДСТВО мед. contraceptive

обезопасителни средства safety guards

радикално СРЕДСТВО a drastic remedy

изразно СРЕДСТВО a means/vehicle of expression

превозни средства means of conveyance; vehicles

средства за съобщения, съобщителни средства means of communication

без оглед на средствата by all possible means, by fair means and foul

разг. by hook or by crook

поставям в ход всички средства move heaven and earth, leave no stone unturned

без средства impecunious

оскъдни средства straitened means

нямам средства be out of funds/money

живея според средствата си live within o.'s means

живея не според средствата си live beyond o.'s means

като последно СРЕДСТВО as a last resort

последното му СРЕДСТВО his last resource


Търсената дума е намерена