Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
спускаем - непозната дума, може би имахте предвид спускаме (спускам) или спускам

спускам

спусна let down, drop

(бавно) lower

мор. haul down

(перде) pull down

(завеса) draw. drop

СПУСКАМ лодка lower a boat

СПУСКАМ кораб launch a ship

СПУСКАМ знаме lower a flag; fly a flag at half-mast

СПУСКАМ с парашут drop by parachute

СПУСКАМ секрет на врата latch a door

СПУСКАМ план transmit a plan

СПУСКАМ ce 1. (слизам) descend, come/go/get/climb down (пo-)

(за коса) fall (до down to)

(за сълзи) drop/roll down

СПУСКАМ ce по река float/sail downstream, go with the stream

СПУСКАМ се с шейна coast down a hill

2. (за терен) descend, slope (down), (леко) sweep down, (рязко) sink, dip, fall away

(за път) descend, (рязко) dip

3. (за нощ, мрак, студ, тишина) fall, descend

(за завеса) fall, drop, go down

4. (втурвам се) rush (върху at, after), dash (пo down, върху at), bear down (срещу on, upon); fly (at, towards, after)

make a dash/bolt (към for), dart (upon)

(върху някого) fall (on s.o.)