Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
спред - непозната дума, може би имахте предвид според, пред или спре

според

according to; in accordance with; after

СПОРЕД мене in my opinion/view, to my mind; according to me; as I take it

СПОРЕД моя часовник by my watch

СПОРЕД заповедите accordirg to orders

направено СПОРЕД вкуса му made to his taste

живея СПОРЕД средствата си, простирам се СПОРЕД чергата си разг. live within o.'s means/income