Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
справям се

справя се

1. cope (c with); manage

(надделявам) get the better of

СПРАВЯМ се със задачата си cope with o.'s task. be equal to/measure up to o.'s task

СПРАВЯМ се с трудност cope with/overcome a difficulty

СПРАВЯМ се бързо с (не се церемоня) make short work of; deal summarily with

СПРАВЯМ се с домакинството без прислуга manage a house without servants

той не може да се справи с тази книга he cannot get through this book

с него трудно може да се справи човек he is difficult to manage/to cope with

аз ще се справя с него разг. I'll fix him all right

2. (правя справка) (в книга и пр.) look upin), consult (a book, etc.)

СПРАВЯМ се със закона study the law

СПРАВЯМ се по даден въпрос go into a matter, check up on a matter


Търсената дума не е намерена