Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
спойлерче - непозната дума без предложения за замяна, които ги има в речника

спокоен

calm, tranquil

(тих) quiet, still

(необезпокояван) undisturbed, untroubled, unruffled, peaceful, at ease

(неразтревожен) anxiety-free

(уравновесен-за човек) easy-/even-tempered; well-balanced

(сдържан) composed, sedate

неодобр. placid

(бавен-за движение) easy

(без събития) uneventful

спокойно море a calm/tranquil/still sea

СПОКОЕН глас a calm voice

спокойно разсъждение calm reasoning

СПОКОЕН характер an even temper

със спокойна съвест with an easy/a clear conscience

СПОКОЕН съм feel/be easy (in o.'s mind), not worry

СПОКОЕН съм за бъдещето feel secure about the future

бъди СПОКОЕН don't worry