Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
спецпратеник - непозната дума без предложения за замяна, които ги има в речника

спечелвам

win, gain, earn

(придобивам) acquire

(пари) earn, make

(война, сьстезание) win

СПЕЧЕЛВАМ награда win a prize

СПЕЧЕЛВАМ на лотария/карти win at a lottery/at cards

СПЕЧЕЛВАМ всичко (на карти) win the vole, vole

СПЕЧЕЛВАМ сто лева от някого win a hundred levs of s.o.

СПЕЧЕЛВАМ лесно (в състезание) win easily, разг. win hands down

СПЕЧЕЛВАМ срещу някого beat (s.o.)

СПЕЧЕЛВАМ дело юр. win a case; gain a suit

СПЕЧЕЛВАМ време gain time

СПЕЧЕЛВАМ уважение/слава win respect/fame

СПЕЧЕЛВАМ си добро име earn a good name/reputation

СПЕЧЕЛВАМ привързаността на някого gain/win s.o.'s affection

СПЕЧЕЛВАМ благосклонността на някого ingratiate o.s. with s.o., разг. get on the right side of s.o.

СПЕЧЕЛВАМ на своя страна win/gain over

СПЕЧЕЛВАМ някого за кауза enlist s.o. for a cause

СПЕЧЕЛВАМ от нещо profit/gain by s.th.

от това той само ще спечели he will only gain/benefit by it

нищо няма да спечелиш от това you won't get anything by that, you have nothing to gain by that

нищо не е спечелил от това he is none the better for it

СПЕЧЕЛВАМ състояние make a fortune

СПЕЧЕЛВАМ симпатии win o.'s way to people's hearts

СПЕЧЕЛВАМ предимство пред gain an advantage over

СПЕЧЕЛВАМ пазар в нова страна tap a new country

СПЕЧЕЛВАМ си болест get/catch a disease

СПЕЧЕЛВАМ си врагове make enemies

СПЕЧЕЛВАМ отново regain

спечелихме the day is ours

СПЕЧЕЛВАМ званието световен първенец по carry off/win the world title in