Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
собствен

o.'s own; of o.'s own

(частен) private

СОБСТВЕНo име a proper name

грам. a proper noun/name

със СОБСТВЕНите си ръце with o.'s own hands

със СОБСТВЕНата си кола in o.'s own/private car

на СОБСТВЕНи разноски at o.'s own expense

(чувство на) СОБСТВЕНо достойнство proper pride, dignity

СОБСТВЕНo тегло (тех.) dead load/weight

СОБСТВЕН и колебания/честоти физ., тех. natural oscillations/frequencies


Търсената дума е намерена