Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
смисъл

sense, meaning

(значение) meaning, signification; significance

(полза) use

(цел) purport

преносен СМИСЪЛ a figurative/metaphorical sense/meaning

пряк СМИСЪЛ a literal sense/meaning

здрав СМИСЪЛ sound/good/common sense

каза нещо в този СМИСЪЛ he said s.th. to this effect

в известен СМИСЪЛ in a sense/way

в СМИСЪЛ, че in the sense that; to the effect that

в широк СМИСЪЛ in a broad sense; in a general way

в това има СМИСЪЛ

1. this makes sense

2. (полза) this is worthwhile

това няма никакъв СМИСЪЛ this makes no sense at all

от това няма СМИСЪЛ this is of no use

няма СМИСЪЛ да it is no use/good (c ger.)

не виждам СМИСЪЛа от такива разговори I don't see much point in such talks

има СМИСЪЛ да се живее life is worth living

СМИСЪЛът на живота/закона the meaning of life/of the law

в пълния СМИСЪЛ на думата in the full/true sense of the word

схващам/приемам в лош СМИСЪЛ take in the wrong spirit; get wrong, misunderstand

без СМИСЪЛ senselessly, (напразно) for nothing, to no purpose

говоря без СМИСЪЛ talk nonsense

общият СМИСЪЛна изказването му the gist of what he said


Търсената дума е намерена