Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
смешен

funny, cоmical, laughable; droll

(за присмех) ridiculous, ludicrous

правя някого СМЕШЕН make a laughing stock of s.o., expose s.o, to ridicule

това е просто смешно от ваша страна this is absurd of you

тук няма нищо смешно there is nothing to laugh at

не виждам какво смешно има в това I don't see what's so funny about it

смешното е, че the funny thing is that

до степен да бъде СМЕШЕН to the point of absurdity

колко e СМЕШЕН! how absurd he is! колко смешно! how funny! това е просто смешно! it's simply ridiculous! изпадам в смешно положение make a fоol of o.s.

не ставай СМЕШЕН! don't make a fоol of yourself!


Търсената дума е намерена