Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
смайвам

astound, amaze, dumbfound, strike dumb; stupefy, stun; stagger

/разг. flabbergast

СМАЙВАМ ce be dumbfounded/astounded, etc., be left speechless


Търсената дума е намерена