Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
служебен

official, office (attr.)

СЛУЖЕБЕН вход a service entrance

СЛУЖЕБЕН телефон a work/business telephone

служебна бележка memorandum; certificate

служебна кола a business/an office/an official car

само за служебни коли reserved for office use only

служебна проверка a routine check

служебно лице functionary, official

пo служебна работа on official business

служебно положение an official position/status

служебни задължения (official) duties, functions

служебни часове hours of service/of work

служебно време office hours, working hours

служебни пари official money, expenses

служебни писма business/official letters

служебни думи грам. form/link-words


Търсената дума е намерена