Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
служба

1. (работа) post, position, situation, employment, job, work; service

на СЛУЖБА in work, employed

на СЛУЖБА у (за слуга, агент) in the service/pay of

на СЛУЖБА съм при някого be in s.o.'s employment/employ

на държавнаСЛУЖБА in a government office

на държавна СЛУЖБА съм work for the government, be a state employee, be in the civil service, be employed as a government official, have a government job

на голяма СЛУЖБА съм hold high office

заемам СЛУЖБА hold office

постъпвам на СЛУЖБА begin/start working

подавам заявление за СЛУЖБА apply for a position/job

вземам/приемам на своя СЛУЖБА take in/accept into o.'s service

по СЛУЖБАon business

премествам на друга СЛУЖБА transfer to another job/to other duties

уволнявам в интереса на СЛУЖБАта dismiss on disciplinary grounds

2. воен. (military) service

действителна СЛУЖБА active service, service with the colours

СЛУЖБА във войската army service

бойна/караулна СЛУЖБА field/guard duty

строева СЛУЖБА service with the troops

свързочна СЛУЖБА signal/communication service

постъпвам на военнаСЛУЖБА enter the service, join up

карам военната си СЛУЖБА do o.'s military service, do national service in the army

3. (отделение, бюро) office, bureau, service

4. църк. (divine) service

5. (предназначение, роля) function, use

6. (полза) service

поставям в СЛУЖБА на науката и пр. place at the service of science, etc


Търсената дума е намерена