Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
служа

1. (работя) work, servein, at, като as)

(във войската, флотата) serve, see service

(за свещеник) officiate, serve

СЛУЖА на serve

СЛУЖА на отечеството си serve o.'s country

СЛУЖА при serve/take service under

СЛУЖА войник serve as a soldier

СЛУЖА военната си служба do o.'s military service

СЛУЖА във войската serve in/with the army. do national service in the army

СЛУЖА две години във войската do two years of national service

СЛУЖА литургия serve/celebrate mass

църква, в която се служи a church used for worship

2. (използуван сьм за) serve (за as, for)СЛУЖА do duty/service for

СЛУЖА за известна цел serve a purpose

СЛУЖА за разни цели have several uses

СЛУЖА за всички цели do duty for all purposes

СЛУЖА за граница на form/mark the boundary of

СЛУЖА за пример serve as an example (на of, за for)

нека това да ти служи за пример let this be an example to you

СЛУЖА за прикритие act as a cloak

СЛУЖА си с use, make use of; utilize, employ

СЛУЖА си с всички средства employ all means, use every device

СЛУЖА си добре с език have a good command of a language

мога да си СЛУЖА с език have a working knowledge of a language

СЛУЖА си с речник/каталог consult a dictionary/catalogue

СЛУЖА си с измама cheat

СЛУЖА си с аршин/мерило apply a yardstick

почвам да си СЛУЖА отново с крайниците recover/regain the use of o.'s limbs

за какво служи това? what is this used for?

3. (за куче) sit up


Търсената дума е намерена