Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
слизам

go/come/get down, descend

(от превозно средство) get down/off (от-), alight (from), get out (of)

(от кон) alight (от from), dismount

СЛИЗАМ от дърво climb down a tree, come/get down from a tree

СЛИЗАМ пo стълба climb down a ladder

СЛИЗАМ пo стълбите go down the stairs

СЛИЗАМ на гара get out at a station

СЛИЗАМ от самолет step off/leave a plane

СЛИЗАМ от кораб disembark, land, come/go ashore from a shipat)

СЛИЗАМ на европейска земя touch European soil

СЛИЗАМ в мина go down a mine, descend (into) a mine

СЛИЗАМ в равнина descend into a plain

СЛИЗАМ надолу (по стръмнина) go downhill, (за влак) run downhill

СЛИЗАМ на земята come dоwn to earth (и прен.)

помагам някому да слезе help s.o. down

(отсядам) put up, stopat)

СЛИЗАМ до равнището на lower o.s./come down to the level of

СЛИЗАМ от сцената (за пиеса) be off, (за актьор) leave the stage, прен. (за човек) pass from the picture, disappear from the scene, разг. be out of the running

не СЛИЗАМ от сцената (за пиеса) hold the stage

СЛИЗАМ от облаците прен. come back to earth


Търсената дума е намерена