Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
следния - не е в основна форма, основната форма е следен

следен

following; next

на следния ден the next day

под следното заглавие under the following heading

той каза следното he said as follows, he said the following (words)