Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
след

1. (за място) after

(подир) behind

(един след друг) one after another

вървя СЛЕД някого walk behind s.o.

затвори вратата СЛЕД себе си shut the door behind you

заемам второ място СЛЕД hold/take second place to

идвам веднага СЛЕД (мястото ми е непосредствено до) соme next to

2. (за време) after

(за промеждутък от време в бъдещето) in

ден СЛЕД ден day by/after day; day in day out

СЛЕД малко after a while/a short time, a short time afterwards, (за бъдеще) in a little while, in a few minutes

СЛЕД това after that, then, next

веднага СЛЕД това immediately after that, thereupon

много време СЛЕД това long after that

не СЛЕД много/дълго време before long; presently, by and by

СЛЕД една седмица in a week, in a week's time; a week today

една година СЛЕД това а year later

СЛЕД което whereupon

СЛЕД толкова време after all this time

СЛЕД обмисляне upon/after consideration

СЛЕД пристигането ми в къщи on my arrival home

СЛЕД като after; on (c ger.)

СЛЕД като се върнах от работа after I got back frcm work, on getting back from work

СЛЕД като размислих on second thoughts; after thinking it over

СЛЕД като се стъмни after it gets dark, after dark

3. (след прев. om.) next to, after

най-големият град СЛЕД София the biggest city next to Sofia, the second biggest city after Sofia

най-важният индустриален център СЛЕД the most important industrial centre after

тoй е най-добрият СЛЕД Х he is the test after X


Търсената дума е намерена