Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
скъп

1. dear, expensive

(който струва скъпо) costly

(скъпоценен) precious

СКЪП начин а costly method

СКЪПa книга an expensive book

a
работа/победа a costly business/victory

СКЪПи накити costly jewels

излизам СКЪП come expensive

2. прен. dear, cherished

СКЪП приятел a dear friend

СКЪП спомен a cherished/precious memory

СКЪП ми е животът life is dear to me

3. (свидлив, сдържан) sparing, chary

СКЪП на думи sparing of (o.'s) words; reticent, taciturn

СКЪП на комплименти/похвали chary of praise, restrained in o.'s praise

на брашното СКЪП, на триците евтин вж. брашно

всяка минута ми е СКЪПа I can't spare a minute

тя е най-СКЪП ото за мен she is all in all to me


Търсената дума е намерена