Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
скок

1. jump, leap

(във вода) dive

висок СКОК a high jump

дълъгСКОК a long/aСКОК, broad jump

овчарски СКОК pole-jump/-vault

СКОК със засилване a running/flying jump

СКОК от място а standing jump

трикратен СКОК a hop-step-and-jump

смъртен СКОК somersault

СКОК от трамплин platform diving

с един СКОК at a bound

правя СКОК take a leap

2. прен. leap

СКОК в развитието a leap forward

СКОК в неизвестността а leap in the dark, a jump into the unknown

СКОК в бъдещето a leap into the future

СКОК на мисълта a jump of thought

СКОК в цените а jump in prices

СКОК на напрежение ел. voltage surge


Търсената дума е намерена