Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
склопявам - непозната дума за речника

сключвам

1. conclude

СКЛЮЧВАМ брак contract a marriage

СКЛЮЧВАМ мир conclude a peace treaty, make peace

СКЛЮЧВАМ договор enter into/conclude an agreement/a treaty, make a treaty

СКЛЮЧВАМ договор за доставка на contract for a supply of

СКЛЮЧВАМ съюз enter into/form an alliance

СКЛЮЧВАМ сделка make a deal; strike/contract/conclude a bargain

СКЛЮЧВАМ заем contract/raise a loan

СКЛЮЧВАМ застраховка take out an insurance

2. (съединявам) join

СКЛЮЧВАМ кръг close a circle/ring

СКЛЮЧВАМ ръце join o.'s hands together

СКЛЮЧВАМ вежди knit o.'s brows

СКЛЮЧВАМ на късо ел. short-circuit