Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
силен

strong

(могъщ) powerful, mighty

(енергичен) energetic, vigorous, lusty

(влиятелен-за покровител и пр.) powerful

(за звук, глас) loud

(за мотор, оптичен инструмент и пр.) powerful

(за питие) strong, stiff, heady, potent

(за впечатление, чувство) strong, lively

(за забележка) forcible, forceful

СИЛЕН човек a strong/robust/tough/sturdy/stalwart man, a man of muscle

разг. a strapping man

СИЛЕН характер a strong character

СИЛЕН дъжд/сняг heavy/driving rain/snow

СИЛЕН студ intense/heavy cold

СИЛЕН мраз hard/severe frost

СИЛЕН снеговалеж а dense snowfall

СИЛЕН вятър a high/fresh/rough/stiff/buffeting wind

СИЛЕН шум a loud noise

СИЛЕН ек а resounding echo

СИЛЕН акцент a broad accent

СИЛЕН смях loud laughter, a peal of laughter

СИЛЕН огън a brisk/lively fire

СИЛЕН глад/апетит keen hunger, a keen appetite

СИЛЕН удар a hard/telling blow

СИЛЕН език forceful language, (остър) strong language

СИЛЕН гняв a violent/towering rage

силна горещина intense/fierce heat

силна светлина strong/intense light

силна леща a powerful lens

силна крушка a bright bulb

силна доза а stiff dose

силна болка a violent pain

силна треска a high fever

силна хрема/кашлица a bad cold/cough

силна отрова a virulent poison

силна миризма a strong smell

силна храна a nourishing diet, highly nutritious food, rich food

силна ракия strong/potent brandy

силна водна струя a powerful stream of water

силна фурна a hot/quick oven

силна памет a retentive/tenacious/long memory

силна скръб profound grief

силна емоция a violent emotion

силна (изразителна) дума an emphatic word

силна ръка прен. a strong hand/arm

силна воля strong will, разг. guts

със силна воля strong-willed

силната страна на някого s.o.'s strong point

силно слънце a hot sun

силно вълнение (в морето) a heavy sea

силно земетресение a severe/violent earthquake

силно лекарство a potent drug

силно вино heady wine

силно главоболие a bad/splitting headache

силно чувство за а keen perception of, a strong sense of

силно желание a strong desire/urge

силно влияние a powerful/pervasive influence

силни очила powerful glasses

СИЛЕН пo дух strong in spirit, (high-)spirited

излизам по-СИЛЕН от prove stronger than, (надвивам) get the better of

все по-силно и пo-силно въздействие a cumulative effect

когато бурята е най-силна at the height of the storm, when the storm is at its highest

1. (който знае много) good (пo at), well up (in)

правото е на силния might is right

СИЛЕН. на деня a man of the minute

силните на деня the powers that be; the men of the day; those in authority

СИЛЕН цвят карти long suit

СИЛЕН глагол грам. a strong verb


Търсената дума е намерена