Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
сепариране - непозната дума без предложения за замяна, които ги има в речника

сепвам

startle, give s.o. a start/shock

СЕПВАМ се 1. start, give a start; be startled

2. прен. come to o.'s senses