Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
себе

си it goes without saying, it stands to reason

нещо, което се разбира от само себе си a matter of course

давам да се разбере make it plain/clear, let it be understood, intimate

давам да се разбере недвусмислено give a broad hint

давам да се разбере отдалече imply remotely, give a gentle hint

разбира се certainly, naturally, sure, definitely, of course, to be sure

ам. разг. you bet

(си) вж. се

на СЕБЕ си (вътрешно) inwardly, mentally

на СЕБЕ си съм be o.s

не на СЕБЕ си wild. distracted, frantic, out of o.'s reason, transported

(смазан) prostrate

не на СЕБЕ си от радост frantic with delight; transported with joy

не съм на СЕБЕ си not be in o.'s senses, be out of o.'s senses, not be o.s

вън от СЕБЕ си beside o.s. (от with)

дълбоко в СЕБЕ си deep in o.s.

познай СЕБЕ си know thyself

от само СЕБЕ си се разбира it goes without saying; it stands to reason

вземам със СЕБЕ си take with one, take along

нося с/държа до/гледам пред/поставям до/събирам около/оставям задСЕБЕ си carry with/keep by/look before/put beside/gather round/leave behind one

идвам на СЕБЕ си come round, come to o.'s senses

излизам от СЕБЕ си lose self-control/o.'s temper, be exasperated, разг. go off the deep end, fly off the handle

имам пари у СЕБЕ си have money with/on/about one

казвам на СЕБЕ си say to o.s.

отговарям за СЕБЕ си be responsible for o.s.

погубвам и СЕБЕ си, и, други destroy self and others

всеки гледа СЕБЕ си charity begins at home; everyone looks after his own interests


Търсената дума е намерена