Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
сгъстявам

1. thicken, make thick, condense

(чрез притискане) compress

(чрез изваряване) boil down

2. (редици и пр.) close, draw close

(хора) squeeze, crowd together

СГЪСТЯВАМ редиците close the ranks

СГЪСТЯВАМ ce

3. thicken, become thicker; condense, boil down; clot

(втвьрдявам се) fix

(за здрач, мрак и пр.) close in, gather, deepen

мъглата се сгъстява the fog is thickening

здрачът се сгъсти the twilight merged into darkness

мрак, който се сгъстява creeping darkness

в мрака, който се сгъстява in the gathering dark

4. (за хора) reduce o.'s living area, crowd together

СГЪСТЯВАМe се, за да направим място на crowd together to make room for

моля, сгъстете се малко please, crush up a little

сгъстис! воен. close up!


Търсената дума е намерена