Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
своя - не е в основна форма, основната форма е свой

свой

my, your, etc.

(собствен) o.'s own

СВОЙ човек a person of o.'s own family

свои хора close friends; relations

между своите among o.'s own people

при свои или чужди with family or strangers

грижа се за своите look after o.'s own

тук сме всички свои no strangers here

пo своя воля of o.'s own free will

със своя думи in o.'s own words

искам своето claim/demand o.'s right

искам своето от claim o.'s own from

настоявам на своето insist on having o.'s way, insist on o.'s own point of view

чувствувам се между свои feel among friends

влагам нещо свое в put s.th. of o.s. into

нямам нищо свое have nothing of o.'s own

СВОЙ своето не храни, тежко му, който го няма blood is thicker than water

за своя сметка прен. at o.'s expense

всеки знае своята everyone knows where his shoe pinches

той все своето си знае he won't budge an inch, he's as stubborn as a mule

на СВОЙ ред in o.'s turn

на своя глава разг. off o.'s own bat

на СВОЙ ред, от своя страна in o.'s turn