Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
свобода

1. freedom, liberty

СВОБОДА на волята freedom of the will, free will

СВОБОДА на словото freedom of speech/expression

СВОБОДА на печата/събранията/сдружаването freedom of the press/of assembly/of association

религиознаСВОБОДА,СВОБОДА на вероизповеданията free exercise of religion; freedom of worship

СВОБОДА на мисълта freedom/liberty of thought

СВОБОДА на съвестта liberty of conscience

поетична СВОБОДА poetic licence

прекалена СВОБОДА licence

пълна СВОБОДА на действие a free hand

на СВОБОДА (неограничаван) in freedom, (свободен, пуснат на свобода) at liberty

пускам на СВОБОДА set free, set at liberty/at large

давам СВОБОДА на allow/grant (s.o.) freedom

давам някому СВОБОДА на действие give/allow s.o. a free hand, leave s.o. a clear field

давам пълна СВОБОДА на въображението си give the reins to o.'s imagination

намирам се отново на СВОБОДА regain o.'s liberty

ползувам се с пълна СВОБОДА enjoy full liberty

имам пълнаСВОБОДА да have entire freedom to

2. (в отношенията) familiarity

позволявам си много голяма СВОБОДА с хората make o.s. too free with people

3. (лекота, непринуденост) ease, freedom


Търсената дума е намерена