Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
светъл

1. light

(ярък) bright

(който излъчва светлина) luminous

(осветен) lighted, lit

СВЕТЪЛ ден a bright day

СВЕТЪЛ лъч a ray of light, (на прожектор) a beam of light

СВЕТЪЛ прозорец a lighted window

светла вечер/нощ/стая a light evening/night/room

светли петна bright spots

2. (за цвят) light, pale

светла коса light hair

светла кожа fair skin, a fair complexion

светла бира pale beer

светла рокля a light-coloured dress

СВЕТЪЛ шрифт печ. light-face, light-faced type

3. прен. (радостен, тържествен) bright, glorious, great

(благороден) noble

СВЕТЪЛ ден/празник a great day

светло бъдеще a bright future

светли перспективи bright prospects

светла мисъл a bright idea

СВЕТЪЛ образ, светла личност а noble figure/personality

светли дела glorious deeds

светла памет sacred memory

4. същ. light; daylight

на светло in the light

пo светло in the day time

стигнахме по светло we got there before (it got) dark

светла неделя църк. Easter week


Търсената дума е намерена