Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
светлина

light (и прен.)

дневна СВЕТЛИНА daylight

слънчева СВЕТЛИНА sunlight, sunshine

лунна СВЕТЛИНА moonlight

изкуствена СВЕТЛИНА artificial light/illumination

сигнална СВЕТЛИНА a signal light

СВЕТЛИНА за регулиране на уличното движение a traffic light

пресичам улицата на червена СВЕТЛИНА cross the street against a red light

СВЕТЛИНА на сцената/рампата a lime light

на дневна СВЕТЛИНА in the daylight, by daylight

при СВЕТЛИНАта на свещ by the light of a candle, by candlelight

при електрическа СВЕТЛИНА by electric light

при лунна СВЕТЛИНА by moonlight

излизам на СВЕТЛИНА emerge into the light

в СВЕТЛИНАта на прен. in the light of

представям в благоприятна СВЕТЛИНА put in a favourable light, show/display to (the best) advantage

представям в неблагоприятна СВЕТЛИНА put in an unfavourable light, reflect on

нова СВЕТЛИНА прен. a new light; a cross-light

хвърлям СВЕТЛИНА върху throw/shed light on

виждам вещо в истинската му СВЕТЛИНА see s.th. in its true colours


Търсената дума е намерена