Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
светвам

1. flash

(за очи) brighten up

(за прозорец) be lighted

(бивам електрифициран) light up

(за светофар и пр.) come/flash/go on

(за град и пр. след запалване на електричеството) the lights are switched on in

(след излъскване и пр.) shine

(запалвам електричество) turn/switch on the light; light up the room

СВЕТВАМ и угасвам go on and off

СВЕТВАМ с фенерче flash a torch (в лицето на into the face of)

2. (удрям) strike, bash

светна ми пред очите heave a sigh of relief, be relieved

светва се (за светкавица) there is a flash of lightning


Търсената дума е намерена