Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
сведение

(a piece of) information, intelligence

(отчет) report

за СВЕДЕНИЕ by way of information, for the sake of information

за СВЕДЕНИЕ на някого for s.o.'s information. сведения information, record

(познания) knowledge (пo of)

според моите сведения to my knowledge, as far as I know

според получените сведения according to information received

според някои сведения according to some reports

според всички сведения by all reports/accounts

неверни сведения misinformation, mis-statements

неофициално получени сведения inside information, ам. sl. inside dope

имам сведения, че be informed that, have knowledge that

давам сведения provide/supply information (за on)

давам неверни сведения misinform

(за данъци и пр.) make false returns


Търсената дума е намерена