Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
роля

part, role, role (и прен.)

(текст) lines

главна РОЛЯ a principal/leading/star part

играя главната РОЛЯ в star in, play the leading/star part in

Х в главната РОЛЯ starring X

в РОЛЯта на in the part of

в РОЛЯ та си на in o.'s role of

играя РОЛЯ play a character

играя РОЛЯта на play/act/take/do/sing the part of; figure as

играя РОЛЯта на бащата (и пр.) play (the part of) the father (etc.)

давам РОЛЯ на allot a role to

давам някому главната РОЛЯ cast s.o. for the principal part

разпределям роли distribute a cast

разпределение на роли casting

получавам РОЛЯ та на be cast for/in the part of

влизам в РОЛЯ та на assume the role of, take on the job of

влизам в РОЛЯ та си throw o.s. into o.'s part

играя РОЛЯ прен. рlау a (certain) part

играя РОЛЯта на домакиня play the hostess

РОЛЯта на личността в историята the role of the individual in history

това не играе голяма РОЛЯ this doesn't matter much

не играе никаква РОЛЯ it is of no importance; it makes no difference

изигра си РОЛЯта it has served its purpose


Търсената дума е намерена