Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
решен

1. decided, solved, settled

още неРЕШЕН (за въпрос и пр.) still in the balance

нищо не e РЕШЕНо още nothing is decided yet

съдбата му е РЕШЕНа his fate is sealed; he is doomed

2. resolved, all set (да to), bent, intent (да on с ger.)

РЕШЕН на всичко desperate, stopping at nothing, resolved to try all means


Търсената дума е намерена