Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
рекичка - непозната дума за речника

реклама

1. advertisement

разг. ad

(на магазин) signboard

неонова РЕКЛАМА a neon sign

въздушнаРЕКЛАМА sky-writing

жива РЕКЛАМА sandwichman

прен. a living advertisement

2. (рекламиране) advertising, publicity

лоша РЕКЛАМАa bad advertisement, poor publicity (за for)

правя РЕКЛАМА (на книга и пр.) talk up; write up

правя голяма РЕКЛАМА на praise/boast up

правя си самРЕКЛАМА blow o.'s own trumpet

шумна РЕКЛАМА boom

само за РЕКЛАМА just for show