Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
резорбция - непозната дума за речника

резултат

result

(изход) outcome, issue

(последица) effect; consequence

краен РЕЗУЛТАТ a final result, upshot

РЕЗУЛТАТи (от избори) returns, (на проучване и пр.) findings

в РЕЗУЛТАТ (на) as a result (of)

без РЕЗУЛТАТ without (any) result

без никакъв РЕЗУЛТАТ to no (good) purpose

без никакъв особен РЕЗУЛТАТ to little purpose

РЕЗУЛТАТ съм на be the result of; proceed from

имам заРЕЗУЛТАТ have as a result, result in

имам обратенРЕЗУЛТАТ produce precisely the opposite effect

давам РЕЗУЛТАТ take effect

давам добри РЕЗУЛТАТи yeild/bring good results

не давам никакъв РЕЗУЛТАТ lead nowhere

получавам РЕЗУЛТАТ obtain a result

съдя по РЕЗУЛТАТите judge by results

обявявам РЕЗУЛТАТите от гласуване declare the poll, (от конкурс) give out the results

теория, която дава РЕЗУЛТАТ а working theory

1. сп. score

равен РЕЗУЛТАТ draw; tie

завършвам при равен РЕЗУЛТАТ end in a draw