Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
ранноевропейски - непозната дума без предложения за замяна, които ги има в речника

рано

early, at an early hour

(навреме) in good time; early in the day

РАНО-РАНО (the) first thing (in the morning)

твърде РАНО much too early

РАНО призори in the early dawn

сутринта РАНО in the early morning, early in the morning

in
the small hours of the morning РАНО сутринта на on the dawn of

РАНО е it is too early (да to с inf.)

РАНО е още it is too early (за for)

още е РАНО (прибързано би било) да it is early days yet to

още е много РАНО it is still quite early

от РАНО до късно from early to late

РАНОили късно sooner or later, some time or another

no
-РАНО earlier, sooner; ahead of/before time, beforehand

(преди) previously, formerly, earlier, in the past

колкото е възможно по-РАНО as early as possible; at o.'s earliest convenience

с пет минути/два часа/един ден по-РАНО five minutes/two hours/one day (too) early/toe soon

свършвам с един! ден по-РАНО finish a day early

лягам си РАНО keep early hours

най-РАНО тая вечер this evening at the earliest

РАНО починалият Х. Х who died at an early age