Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
рамка

1. frame; тех. cradle

без РАМКА frameless

РАМКА на прозорец window-frame

вътрешна РАМКА на прозорец an inner sash

РАМКА на врата door-frame ; door-casing

РАМКА на корниз pelmet

РАМКА от летви lattice

картина в РАМКА a framed picture

поставям картина в РАМКА frame a picture

рамки (на очила) rims; frames

очила с рогови рамки horn-rimmed glasses

очила без рамки rimless glasses

2. мн. ч., прен. framework

в рамките на within the framework of

в рамките на възможното within the range/bounds of possibility

задача в рамките на възможностите на a task well within s.o.'s powers

движа се в рамките на move within the boundaries of

не се побирам в/надхвърлям рамките на cut across

в РАМКА от планини framed in by mountains

в РАМКА та на черните й коси framed in by her black hair, against her black hair


Търсената дума е намерена