Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
раз

once

РАЗ, два one, two

РАЗ-

предст. 1. (обратно действие) dis-. de-, un-

РАЗвинтвам unscrew

РАЗбулвам uncover, unvail

РАЗмразявам defrost

разкопчавам unbutton

РАЗубеждавам dissuade

2. (на РАЗни места, в РАЗни посоки, на широка площ) about, (a)round, aside, away; out

РАЗбутвам push aside/away

РАЗлепвам (афиши и пр.) plaster about

РАЗтеглям (тесто) spread out

3. постепенно усилване осъществяване get (c ger. или с прил.) grow (с прил.)

make (с прил. обик. ср. степен), РАЗхладява се it's getting cooler/cool

РАЗприказвам се get talking

РАЗхубавявам се grow prettier/pretty

РАЗхубавявам, РАЗкрасявам make pretty/prettier/more attractive

4. (започване на действие със сила) break into (със същ.), set up (със същ.), begin toinf.)

РАЗвиквам се break into cries, begin to shout

РАЗревавам се set up a howl

РАЗскачам се begin to jump

5. (изчерпване на действие) out, up

РАЗпродавам sell out

РАЗграбвам (изкупувам) buy/snatch/grab up

6. (прекратяване на действието) stop, cease (c ger.)

РАЗлюбвам stop/cease loving

7. (делене на части, РАЗпределяне) up; to pieces; out

РАЗделям divide (up)


Търсената дума е намерена