Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
разширявам

1. (улица и пр.) widen, broaden

(пристанище) expand

(дреха) widen, let out

мед. dilate

физ. expand

РАЗШИРЯВАМ границите на extend/expand/enlarge/broaden the frontiers/boundaries of

РАЗШИРЯВАМ очи open o.'s eyes wide

2. прен. widen, broaden, extend, expand, enlarge

(изводи и пр.) fill out

РАЗШИРЯВАМ влиянието/връзките си extend o.'s influence/ties

РАЗШИРЯВАМ стопански връзки expand economic ties

РАЗШИРЯВАМ производството на enlarge/expand the production of

РАЗШИРЯВАМ пределите (на научна област и пр.) enlarge the limits of, extend the boundaries of, widen the bounds of

РАЗШИРЯВАМ дейността си extend o.'s activities

РАЗШИРЯВАМ значението на extend/amplify the meaning of

РАЗШИРЯВАМ умствения кръгозор на broaden the horizon of, widen the outlook of

РАЗШИРЯВАМ умствения ся кръгозор enlarge o.'s mind

РАЗШИРЯВАМ познанията си по improve/enlarge o.'s knowledge of

РАЗШИРЯВАМ правата на extend the rights of

РАЗШИРЯВАМ речника си widen/enlarge o.'s vocabulary

РАЗШИРЯВАМ търговия expand trade

РАЗШИРЯВАМ ce widen, become wider, expand, broaden

(за река) widen. spread out

разширяват се с носене (за обуща) stretch with wearing


Търсената дума е намерена