Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
разтапяне - непозната дума за речника

разтварям

1. open, throw/fling open

прен. open up

(книга) open, spread open

(карта) open/spread out

РАЗТВАРЯМ широко (врата, прозорец) throw wide open

РАЗТВАРЯМ чадър put up/open an umbrella

РАЗТВАРЯМ ръце fling out/throw open o.'s arms

РАЗТВАРЯМ криле spread (out) o.'s wings

РАЗТВАРЯМ прегръдки open o.'s arms wide

вятърът разтвори вратата the wind blew the door open

2. (в течност) dissolve

хим. digest

РАЗТВАРЯМ сe

3. open

(за рана) open up

(за устни, облаци) part

4. (в течност) dissolve