Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
разпространен

widespread

(за животни, pa-стения) widely distributed

(за заблуда) vulgar, popular, current

широко РАЗПРОСТРАНЕН (за дума и пр,) in general currency

РАЗПРОСТРАНЕНo изречение грам. an extended clause


Търсената дума е намерена