Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
разпределям

distribute, share out, allot, allocate, apportion

(групирам) clas-sify

(раздавам) deal out, give out, parcel out, dispense

(време) divide

РАЗПРЕДЕЛЯМ пo равно divide in equal shares, divide equally

РАЗПРЕДЕЛЯМ времето си plan o.'s time

РАЗПРЕДЕЛЯМ работното си време map out o.'s working time

РАЗПРЕДЕЛЯМ длъжности allocate duties

РАЗПРЕДЕЛЯМ земя parcel land

РАЗПРЕДЕЛЯМ работа divide (up) work

РАЗПРЕДЕЛЯМ paдиочестоти assign radio frequencies

РАЗПРЕДЕЛЯМ роли между актьори cast parts for actors, cast actors for parts

РАЗПРЕДЕЛЯМ студенти assign students/graduates to various posts

РАЗПРЕДЕЛЯМ сума share out/allocate/apportion (out) a sum (между among)


Търсената дума е намерена