Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
разправям

tell (за of, about); relate, recount

(обяснавам) explain

(казвам) say

РАЗПРАВЯМ по-нататък go on with o.'s story

РАЗПРАВЯМ история tell/relate a story

РАЗПРАВЯМ приказки tell stories

разг. spin yarns

РАЗПРАВЯМ наляво и надясно retail

разправи ми всичко tell me all about it

РАЗПРАВЯМ цялата работа give the full story

разправят, че they say that, it is said that, the story goes that, there is talk that

на кого ги разправяш? don't I know it

на мене ли ще ги разправяш tell me another

не ми разправяй ти на мене don't tell me

какво ми разправяш! you're telling me! разправяй ги другиму I know better

разправяй ги на баба ми/на вехтата ми шапка tell that to the (horse) marines

РАЗПРАВЯМ ce 1. argue, dispute

(шумно) wrangle

РАЗПРАВЯМ се с have it out with

РАЗПРАВЯМ се с бой'fight it out

РАЗПРАВЯМ се за argue about

ще има да се разправяме с него (ще сиимаме неприятности) we are going to have trouble with him

2. (боравя) deal (c with); have to do with, have dealings (c with)

3. (справям ce) manage, handle (c-); make- short work (of); square accounts with

4. (говори се) чувам да се разправя за hear tell of

чувам да се разправят хубави работи за hear good accounts of

за какво се разправя? what is the story about?


Търсената дума е намерена