Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
разполагам

1. разположа

2. dispose, arrange

(лагер) set up

3. прен. вж. предразполагам

РАЗПОЛАГАМ се settle (down), install o.s.

РАЗПОЛАГАМ се на стол settle o.s. in a chair

РАЗПОЛАГАМ се удобно make o.s. comfortable/snug, ensconce o.s.

РАЗПОЛАГАМ ce на лагер camp out. encamp, pitch camp

РАЗПОЛАГАМ се на бивак go into bivouac

РАЗПОЛАГАМ се като у дома си make o.s. at home

РАЗПОЛАГАМ се да спя dispose o.s. to sleep

РАЗПОЛАГАМ като пет пари в кесия have plenty of room

4. disposeof)

РАЗПОЛАГАМ с have at o.'s disposal, be master of, command, have enough

(богат сьм) be well-to-do

РАЗПОЛАГАМ напълно свободно с have entire disposal of

РАЗПОЛАГАМ с пари have plenty of money

РАЗПОЛАГАМ с време have time at o.'s disposal

РАЗПОЛАГАМ с времето си have o.'s time to o.s.

РАЗПОЛАГАМ с много време have time to spare

РАЗПОЛАГАМ с достатъчно време have plenty of time

РАЗПОЛАГАМ с голямо мнозинство command a large majority

РАЗПОЛАГАМ с чужд имот be free with other people's property

РАЗПОЛАГАМ както си искам с have at o.'s beck and call

не РАЗПОЛАГАМ c... have no... available


Търсената дума е намерена