Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
разпарцалосам - непозната дума без предложения за замяна

разпарям

rip up

(сламеник u пр.) slit

(нещо шито) unpick, unrip, unseam

(рокля и) take to pieces

(набор, плисе) untuck

РАЗПАРЯМ ce get unstitched/unsewn, come apart at the seams